Informasjon til deg som har kjøpt billett(er) til kommende SSOs konserter i 2020

Enkelte har ønsket seg større avstand enn det minimumskravene for smittevern legger opp til. For at alle skal føle seg trygge vil vi inntil videre kun bruke annen hver seterad på SSOs konserter. Dette medfører at noen billettkjøpere vi få tildelt ny plass. Alle dette gjelder, vil få ny billett tilsendt på e-post. Det blir også sendt SMS til samtlige publikummere 24 timer før konserten, med link til billetten(e).

Fra 12. oktober innføres nasjonale lettelser – dersom smittesituasjonen ikke forverres – for koronatiltak i kulturlivet. Begrensingen på 200 publikummere innendørs gjelder fortsatt, men vi åpner nå for ett sete mellom publikum fra forskjellig husstand og beholder annenhver seterad.

Her finner du mer informasjon om SSOs smitteverntiltak i forbindelse med konserter: sso.no/covid-19