Program

Mozart: Konsertarier, utvalg
Beethoven: Scenemusikk til «Egmont»
Valen: Cantico Di Ringraziamento
Reger: Mozartvariasjoner

Medvirkende

Anna-Maria Helsing, dirigent
Regula Mühlemann, sopran

Sted

Fartein Valen, Stavanger konserthus

Inn i musikken kl 18:30 i VIPen, med Kari Olene Oma Rønnes. 

Beethovens Scenemusikk til Egmont fra 1809–1810 består av en ouverture, sanger og symfoniske mellomspill. Temaet er historien og heltedådene til den nederlandske greven av Egmont. Han kjempet for frihet, ledet den flamske motstandsbevegelsen mot spansk undertrykkelse på 1500-tallet, og måtte til slutt bøte med livet.

Valens orkesterverk An die Hoffnung (Til håpet) fra 1933 er inspirert av den engelske poeten John Keats, både hans dikt «To hope», og også hans personlige skjebne. Etter motgang for Valen fryktet han kanskje at hans egen skjebne ville bli som Keats, som heller ikke ble forstått og verdsatt i sin samtid. Verket er ikke romantisk program- musikk: Tittelen reflekterer den underliggende inspirasjonen, mer enn diktets innhold.

Regers Mozart-variasjoner fra 1914 er basert på tema fra Mozarts klaversonate i A-dur, K331, som også er i variasjonsform. Mozarts og Regers verk er ganske forskjellige, men de har også mange likhetstrekk. Mozarts tema og alle variasjoner inneholder to balanserte fraser, som spørsmål-svar, og det samme mønsteret følger Reger. Men den monumentale fugen som avslutter verket, er helt forskjellig fra Mozart, og synes i stedet å hente inspirasjon fra Brahms. Fugetemaet passerer hele orkesteret, før Mozart-temaet returnerer triumferende med glitrende orkesterfarger.