Medvirkende

Harald Birkevold, konferansier

Sted

UiS Fakultet for utøvende kunstfag
Del 1: De store linjene
Vi ser fremover etter nedstenging og strenge krav. Vi tar et overblikk på kunsten og kulturens koblinger i samfunnet, og hvorfor vi satser på kultur i Norge.
Velkomsttale ved rektor Klaus Mohn
Innlegg ved ordfører Kari Nessa Nordtun
Kunstnerisk innslag
Del 2: Kunst og kunstfag – hvorfor det?
Hvorfor er kunst og kunstfag i skole og utdanning viktig? Og hvordan blir de estetiske fagene ivaretatt i utdanningsforløpet?
Anne Bamford: Wow-faktoren. Hvordan kunstfag og utdanning preger mennesker gjennom opplevelse og prosess. Hvordan gir kunstfagene andre evner og ferdigheter?
Rikke Gürgens Gjærum: Status for kunstfag og estetiske fag i dagens skole i Norge.
Geir Olve Skeie: Musikk og hjernen
Liv Runesdatter: Musikklærerens hverdag og handlingsrom
Kunstnerisk innslag
Del 3: Et blikk på Stavanger
Med utgangspunkt i vår egen by, Stavanger, diskuterer vi kunsten og kulturen i et byutviklingsperspektiv.
Temaer til diskusjon:
I. Nye og gamle tanker om Bjergsted som et internasjonalt kraftsenter for kunst og kultur.
Medvirkende:
Tone Grindland (styreleder Stavanger Symfoniorkester og regiondirektør NHO)
Morten Wensberg (dekan, UiS)
II. Satsing på Nytorget som kunstby med et sterkt kunstfaglig miljø og en mulig etablering av bachelor i visuell kunst. Hva vil det bety for byen og regionen?
Medvirkende:
Dag Mossige (leder for Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog)
Jane Sverdrupsen (daglig leder i Rogaland Kunstsenter)
Hans Edward Hammonds (styreleder Bildende Kunstneres Forening Rogaland)
John Øivind Eggesbø (rektor ved Kunstskolen i Stavanger)