Program

Carl Orff (1895-1982):
Carmina Burana (1937)

Medvirkende

Florian Helgath, dirigent
Caroline Wettergreen, sopran
Thomas E. Bauer, baryton
Øvrige solister annonseres
Stavanger Symfonikor
Stavanger Domkirkes Barnekor

Sted

Fartein Valen, Stavanger konserthus

Carmina burana er Orffs mest kjente verk og det hadde umiddelbart suksess. Det var en slags scenisk kantate, beregnet til sceniske fremførelser. Men i dag hører vi det først og fremst i konsertsalen. Orff fant med dette verket sin særegne, personlige stil. Han sa siden til sin forlegger at alt det som tidligere var skrevet nå kunne makuleres: «Med Carmina burana begynner mine samlede verker.»

Tekstene her er et utdrag på ca. 25 fra den store samlingen av goliard- eller vagant-diktning som stammer fra klosteret Benediktbeuern i Bayern og ble utgitt i 1847. Det fantes melodier til noen av disse, men Orffs verk har ingenting med disse å gjøre. Likevel er tonespråket arkaisk, elementarisk, uten utvikling, noe som gir det ca. 60 minutters lange verket et statisk preg. Men det rytmiske elementet er sterkt til stede, noen ganger har det en besettende virkning. Orff brukte mye av instrumentariet fra sitt musikk- og sosialpedagogiske Schulwerk (fra 1930), som med sitt delvis nye instrumentarium hadde en sterk ettervirkning. Dette undervisningsverket skulle i følge Orff frigjøre musikkens urkrefter og urformer.

Goliardene var studenter og geistlige som vandret omkring i Vest-Europa på 1200-tallet; det latinske gula kan bety svelg, fråtseri, grådighet. De sang på latin, noen ganger ispedd folkespråkene. Emnene er om kjærlighet, vin og sang, for å si det kort. Det fins ingen kvinneforakt i tekstene. Orff ble slått av det illuminerte bildet på første side av samlingen, der lykke- og skjebnegudinnen Fortuna er avbildet med sitt hjul: «O Fortuna, velut luna, statu variabilis» (O Fortuna, dine lunere veksler liksom månens bilde). Denne teksten både innleder og avslutter Orffs Camina burana. Han satte som undertekst til verket «Verdslige sanger for soli og kor med ledsagelse av instrumenter og med magiske bilder».