Program

Jean Sibelius: Konsert for fiolin
Pjotr Tsjajkovskij: Symfoni nr. 5

Medvirkende

Andris Poga, dirigent
Johan Dalene, fiolin

Sted

Fartein Valen, Stavanger konserthus

Fiolinen var Sibelius’ eget instrument, ikke klaveret. Han viet da også fiolinen sin eneste solokonsert, komponert i 1903/05. Konserten hører til det faste repertoar hos alle store fiolinister, sammen med fiolinkonsertene til Beethoven, Mendelssohn, Brahms. Åpningen av første sats, med det rapsodiske temaet over en skimrende akkord i d-moll fra dempede fioliner, griper straks fatt i en; den melodiske buen her spenner over 30 takter. Vakkert klinger den sangbare mellomsatsen, en tungsindig adagio som har et dramatisk midtparti. Siste sats, en rondo, har litt av det bisarre over seg, men er dansende og vital, nærmest gladlynt.

Tsjajkovskijs Femte er blitt kalt en «skjebnesymfoni». Komponisten har selv ytret seg i private vendinger, ikke uten selvmedlidenhet: «Introduksjon. Å fullstendig bøye seg for skjebnen. Eller, noe som betyr det samme, for forsynets uutgrunnelige herredømme. Allegro: Murring, tvil, klage, bebreidelser av (…). Andante: Skal man kaste seg i armene på troen?» I den langsomme innledningen til verket hører vi et motto som preger hele verket: som en dyster sørgemarsj i første sats, på slutten av andre sats, i andanten, der musikken så å si underordnes følelsene. Selv i den elegante valsen, med sjarmerende melodier der Tsjajkovskij er på sitt beste, kommer skjebnemotivet igjen mot slutten. I finalen skjer en forvandling av temaet, som stiger hymnisk i innledningen, og så kommer igjen i det dramaet som her utspiller seg.