Program

Johann Sebastian Bach:
Juleoratoriet I-III

Medvirkende

Ottavio Dantone, dirigent
Marie-Sophie Pollak, sopran
Marie Beate Kielland, mezzo
Alasdair Kent, tenor
Andreas Wolf, bass

Stavanger Symfonikor
Kateryna Ustyantseva, kordirigent

Sted

Fartein Valen, Stavanger konserthus

De tre første kantatene ble skrevet for de tre høytidsdagene 25., 26. og 27. desember, og de tre siste er bygd over tekstene knyttet til nyttårshelgen, fram til 13. dag jul, helligtrekongersdagen. Flere av koralene og ariene stammer fra verdslige verk som Bach allerede hadde skrevet, så bare en del av musikken ble nyskrevet til oratoriet. De seks kantatene danner en helhet, samtidig som hver av dem har sin klanglige egenart. Teksten er satt sammen av Bibel- og salmetekster, og knytter seg til fortellingene om Jesu fødsel, hyrdene på marken, Jesu navngiving og de hellige tre konger.

Første del heter Jauchzet, frohlocket; gi lyd, dere pauker, gi gjenlyd, trompeter, og åpner med festmusikk og et jublende åpningskor i den kongelige tonearten D-dur. Evangelisten forteller at Maria og Josef må følge budskapet fra keiser Augustus om å forlate hjemlandet Galilea, for å skrive seg inn i folketellingen i Josefs fødeby Bethlehem. Altarien «Bereite dich Zion» gir en første anelse om det store som skal skje, og menigheten svarer med koralen «Wie soll ich dich empfangen». I bass-arien «Grosser Herr» synger solisten om barnet i krybben, akkompagnert av solo-trompet som et kongelig symbol, og den første kantaten slutter med en bønn om å gjøre ens eget hjerte til en krybbe.

Andre del åpner med en pastorale med fire oboer sentralt i klangbildet, som fremstiller hyrdenes musikk. Om natten kommer engelen og forkynner budskapet om Jesu fødsel for hyrdene, og at han vil finnes i en krybbe. Morgengryet fremstilles med koralen «Bricht an, du schönes Morgenlicht», og hyrdene oppfordres til å reise til stallen og synge en vuggesang for barnet. Maria synger vuggesangen «Schlafe, mein Liebster», og englenes hærskare jubler i en tutti-fuge med lange melismer og ber om fred på jorden.

Den andre kantaten ender med hyrdenes lovprisning over det som har hendt. Tredje del avslutter historien om julenatten med en bønn fra hyrdene i stallen, og de begir seg på veien til Bethlehem, mens de sprer nyheten videre. Hyrdene lovpriser den nyfødte Konge, og i koralene prises den store kjærligheten i Guds gave. Tredje kantate avsluttes med en gjentakelse av åpningskoret i strålende D-dur.