Stavanger Symfoniorkester er et av Skandinavias mest fremgangsrike orkestre. SSO har de senere årene hatt en sterk kunstnerisk utvikling og fått et stadig større publikum, både nasjonalt og internasjonalt. Nytt konserthus i internasjonal toppklasse har gitt SSO ytterligere vekst. Orkesteret er en demokratisk organisasjon og i stor grad musikerstyrt gjennom komiteer og utvalg, der musikerne har en enestående mulighet til å påvirke både kunstneriske veivalg og egen arbeidshverdag. Vår sjefdirigent er Christian Vasquez fra Venezuela. 

Prøvespill kun for inviterte kandidater etter vurdering av vedlagt opptak (video).

Program for innspilling for invitasjon:
Strauss: Don Quixote, Variasjon VIII, 6 takter før 59 til 5 etter 60
Mahler: Symphony 9, 1. sats, 4 takter fra begynnelsen til 2 etter nr. 2
Neuling: Bagatelle fra start til tall 4 (uten klaver)

Du kan hente PDF av opptaksprogrammet her: Music for recording – application 2. horn.

Program ved prøvespill 22. februar:  (det blir kun en dag)
Mozart: Horn konsert nr. 3, 1. sats (med vår pianist)
Neuling: Bagatelle (hele – med vår pianist)

Orkesterutdrag 2.horn fra:
Beethoven: Fidelio ouv.
Beethoven: Symfoni nr. 7
Beethoven: Symfoni nr. 9 (4. horn)
Haydn: Symfoni nr. 92
Humperdinck: Hänsel und Gretel
Strauss: Don Juan
Strauss: Don Quixote
Mahler: Symfoni nr. 1, 1. sats
Tchaikovsky: Symfoni nr. 4
Shostakovich: Symfoni nr. 5
Saint-Saëns: Orgel symfoni (3 horn)

Du kan hente PDF av prøvespillnotene her: Music for audition 2. Horn 22 + 23.02.2019

Lønn er opp til NOK 597.617 pr. år (med 16 års ansiennitet).