Ledig stilling: Konsertmester I

SSO søker etter en inspirerende og entusiastisk konsertmester som identifiserer seg med våre verdier; Åpen, til stede og engasjert.

I tillegg til å være en utmerket musiker med inngående kunnskap om orkesterrepertoar og overbevisende evner som solist, forventes det at vår konsertmester også trives med lederrollen og har gode pedagogiske og kommunikative evner.

I stillingen som konsertmester er man en inspirasjon for sine kolleger og utøver retningsgivende og veiledende ledelse. Vedkommende skal være en samlende leder, være et bindeledd mellom dirigent og orkester og søke løsninger der det dukker opp utfordringer. Konsertmesteren trer inn i rollen som seksjonsleder og vil jobbe tett med Andris Poga, vår nye sjefdirigent, de to andre seksjonslederne, gruppeledere samt den administrativ ledelsen.

Søknadsfrist:  15. desember 2020


Program ved prøvespill (med vår pianist):

Mozart: Fiolinkonsert 3, 4 eller 5 (valgfri), 1. og 2. sats med kadens og 1. sats med kadens av fiolinkonsert av Beethoven, Brahms, Sibelius eller Tsjaikovskij,

Orkesterutdrag:
Strauss: Morgen
Strauss: Ein Heldenleben
Bach: From Weihnachtsoratorium, Schliesse, mein Herze
Rimsky-Korsakov: Sheherazade
Shostakovich: Symfoni nr. 5, fra 2. sats
Brahms: Symfoni nr. 1
Dvorak: Symfoni nr. 8
Ravel: Ma mere l`Oye , siste sats
Tchaikovsky: Swan Lake, nr. 4 scene
Prokofiev: Romeo & Juliet, Akt 3 Aubade
Beethoven: Missa Solemnis
Strauss: Don Juan
Strauss: Also sprach Zarathustra
Mozart: Symfoni nr. 39, 4. sats
Shostakovich: 5. Symphony, from 9 to 12
Mahler: Symfoni nr. 5, 1.sats 1st, fra 4 til 6
Mahler: Symfoni nr. 10, fra takt 154 til 172

Noter til orkesteruttdrag finner du her.

 

Prøvespill for inviterte kandidater i Stavanger konserthus kunngjøres senere pga. korona situasjonen.

Søkere bes sende et videoopptak av 1. sats av en Mozartkonsert. 

Vi forholder oss til myndighetenes råd og pålegg vedrørende Korona og hvis nødvendig vil vi utsette prøvespillet.

 

For mer info og søknad:
Konsertmester I: muvac.com/stavanger-symphony-orchestra