Stavanger Symfoniorkester er et av Skandinavias mest fremgangsrike orkestre. SSO har de senere årene hatt en sterk kunstnerisk utvikling og fått et stadig større publikum, både nasjonalt og internasjonalt. Nytt konserthus i internasjonal toppklasse har gitt SSO ytterligere vekst. Orkesteret er en demokratisk organisasjon og i stor grad musikerstyrt gjennom komiteer og utvalg, der musikerne har en enestående mulighet til å påvirke både kunstneriske veivalg og egen arbeidshverdag.  Andris Poga er vår sjefdirigent fra 2021.


Prøvespillprogram
:

W. A. Mozart: første og andre sats av obokonsert i C dur KV314 uten kadens
Antonio Pasculli: Omaggio a Bellini for engelsk horn og klaver

og orkester utdrag:

Prøvespill blir gjennomført med SSO sin pianist.

Prøvespill for inviterte kandidater 24 og 25.01.2020 i Stavanger konserthus, Kuppelhallen

Søknadsfrist: 20.11.2019 

Lønn er NOK 648.604 pr. år (med 16 års ansiennitet).

For mer info og søknad klikk her