Stavanger Symfoniorkester er et av Skandinavias mest fremgangsrike orkestre. SSO har de senere årene hatt en sterk kunstnerisk utvikling og fått et stadig større publikum, både nasjonalt og internasjonalt. Nytt konserthus i internasjonal toppklasse har gitt SSO ytterligere vekst. Orkesteret er en demokratisk organisasjon og i stor grad musikerstyrt gjennom komiteer og utvalg, der musikerne har en enestående mulighet til å påvirke både kunstneriske veivalg og egen arbeidshverdag.
Christian Vasques er vår sjefdirigent.

I SSO roterer tutti fiolin mellom 1. og 2. fiolin, der hovedvekten vil være på 1. stemme.

Søkere må legge ved søknaden video med opptak av 1. sats av en Mozart konsert med kadens(med eller uten klaver) + orkesterutdrag: Don Juan av Strauss. Aktuelle kandidater inviteres til prøveuke i orkesteret og prøvespill.

Obligatorisk program ved prøvespill:
1. og 2. sats av en Mozart fiolinkonsert med kadenz
1. sats av en konsert av: Beethoven, Brahms, Tchaikovsky, Sibelius eller Mendelssohn

Du kan laste ned PDF av orkesternoter her: tutti_violin.

Lønn NOK 597.617 pr. år (med 16 års ansiennitet).

Søknadsfrist 15. mars 2019.
Klikk her for å søke stillingen