Stavanger Symfoniorkester er et av Skandinavias mest fremgangsrike orkestre. SSO har de senere årene hatt en sterk kunstnerisk utvikling og fått et stadig større publikum, både nasjonalt og internasjonalt. Nytt konserthus i internasjonal toppklasse har gitt SSO ytterligere vekst. Orkesteret er en demokratisk organisasjon og i stor grad musikerstyrt gjennom komiteer og utvalg, der musikerne har en enestående mulighet til å påvirke både kunstneriske veivalg og egen arbeidshverdag.
Christian Vasques er vår sjefdirigent.

I SSO roterer tutti fiolin mellom 1. og 2. fiolin, der hovedvekten vil være på 1. stemme.

Obligatorisk program:
1. og 2. sats av en Mozart fiolinkonsert med kadenz
1. sats av en konsert av: Beethoven, Brahms, Tchaikovsky, Sibelius eller Mendelssohn

Du kan laste ned PDF av orkesternoter her: tutti_violin.

Prøvespill i Stavanger konserthus 30. november og 1. desember 2018. Søkere spiller alle runder på en dag. Vennligst beskriv i søknaden hvilken av de to datoene du ønsker å prøvespille.

Lønn NOK 597.617 pr. år (med 16 års ansiennitet).

Søknadsfrist 2. november 2018.
Klikk her for å søke stillingen.