Strykere: torsdag 20/9 fra kl 10:00
Treblåsere: tirsdag 25/9 fra kl 14:00
Pauker og slagverk: torsdag 4/10 fra kl 13:00
Messingblåsere: tirsdag 16/10 fra kl 14:00

Søknadsfrist for alle: mandag 10/9

Obligatorisk prøvespillprogram for vikarprøvespill:
Fløyte/piccolo: Mozart fløytekonsert i G-dur, 1. sats frem til reprisen
2. sats på piccolo
Klarinett: Mozart klarinettkonsert A-dur: 1 sats til reprisen
Fagott: Mozart fagottkonsert, 1. sats
Horn: Mozart hornkonsert nr. 2 eller 4: 1. sats
Trompet: Haydn trompetkonsert 1. sats uten kadens
Tenortrombone: David Concertino, 1. sats
Basstrombone: Lebedev konsert, 1. sats
Tuba: Vaughan Williams tubakonsert, 1. sats
Fiolin: Mozart fiolinkonsert 1. sats med kadens.
Bratsj: Hoffmeister eller Stamitz konsert 1. sats uten kadens
Cello: Haydn D-dur eller C-dur konsert, 1. sats uten kadens.
Kontrabass: Vanhal eller Dittersdorf konsert i E-dur: 1. sats med kadens.
Slagverk: noter sendes ut til søkere.

Søknad og evt. spørsmål sendes til Bjørn Pettersen på bp@sso.no/tlf. 9019 4537.
Orkesterutdrag sendes til søkere etter hvert som vi mottar søknad.
Alle prøvespill er i Stavanger konserthus. Hver søker blir tildelt tid.