27. sep 2019 kl 19:30

Ravels fantasireiser

Musikkhistorien har fostret noen genier som hver på sitt vis fullendte sin stilperiode. Bach fullendte barokken. Mozart fullendte wienerklassisismen. Brahms fullendte den klassiske romantikken, mens Wagner, Mahler og R. Strauss står igjen som eksponenter for høyromantikken – og i Frankrike står Debussy som den soleklare mester innen impresjonismen.

Siobhan-Stagg-2019-c-Todd-Rosenberg-STG190108_148f