Sunniva Rose er forsker og PHD i kjernefysikk. Hun er også rosa-nerd og blogger som ønsker å sette fordommene våre på prøve. Hun holder populærvitenskapelige foredrag om kjernekraft, forskning og fordommer og er årets konferansier på LYDO!

Sunniva Rose har doktorgrad i kjernefysikk fra Universitetet i Oslo. Doktorgradsarbeidet handlet om hvordan vi kan bruke grunnstoffet thorium som brensel i kjernekraftverk, og hvordan dette kan redusere radioaktiv avfall. Fra hun for første gang som barn så bildet av en eksploderende atombombe, har hun vært ekstremt fascinert av kjernekraft.

Sunniva passer ikke inn i noen bås, og derfor har hun laget sin egen. Hun omtaler seg selv som rosanerd; hun er forskeren med utslått, midjelangt hår, store perleøredobber, rosa lipgloss og 13 cm høye hæler. Å skille seg ut er ikke noe man gjør uten at det koster og Sunniva har kjent følelsen av å bli sett ned på; som ”bare en dum blondine”. Men hun har også erfart at den du er i dag ikke definerer hvem du er i morgen, og deler gjerne om hvordan man reiser seg igjen når ting ikke går din vei.

I dag jobber Sunniva som nestleder for Centre for Computing in Science Education – et senter for fremragende utdanning ved Universitet i Oslo. Dette forskningssenteret fokuserer på å få programmering inn som en sentral del av utdanningen i alle realfag. Big data, kunstig intelligens og selvkjørende biler er en snakkis for tiden, og fremtiden ser ut til å kreve kunnskap og ekspertise om programmering i de fleste sektorer.

Sunniva brenner generelt for forskningsformidling og realfaglig allmenndannelse, og hun driver et «opplysningsprosjekt» gjennom (rosa)bloggen sin. Bloggen startet etter Fukushimaulykken i 2011, da hun så hvor mye ubegrunnet strålingsfrykt som eksisterer, men har utviklet seg til å også generelt handle om forskning og livet i akademia.

Hun har holdt en rekke populærvitenskapelige foredrag om realfag og forskning, og satt også i Ludvigsenutvalget som vurderte hva barn skal lære i ”Fremtidens skole», og dette arbeidet med å fornye fagene i skolen er hun med på også ved å sitte i ”Kjerneelementgruppen” for naturfaget, som skal finne essensen, eller kjernen i dette faget. I dag er hun aktiv i radio og skriver kronikker om realfag og forskning for Dagbladet.