Visjon og verdier

SSOrkester

Felles visjon, mål og strategier er et viktig utgangspunkt for å skape et enda mer dynamisk og ambisiøst Stavanger Symfoniorkester.

Vår visjon

SSO skal berike, bevege og utfordre mennesker og samfunn gjennom kraften av levende musikk.

Vi skal løfte regionalt musikkliv, bryte barrierer og bringe mennesker nærmere musikken og hverandre.
Det krever mye av oss. Erfaring. Kunnskap. Dømmekraft. Og ikke minst samfunnsengasjement. Ønsket om å berøre mennesker og gjøre samfunnet bedre for flere med musikk av høyeste kvalitet er drivkraften vår.

Våre verdier

ÅPEN
• Vi er inkluderende, inviterende og tilgjengelige for hverandre og publikum
• Vi er lærevillige og åpne for tilbakemeldinger og nye ideer
• Vi viser hverandre tillit, trygghet, interesse og respekt

AMBISIØS
• Vi tør å eksperimentere og utfordre oss selv for å bidra til innovasjon og nyskaping
• Vi søker kvalitet, innsikt og kontinuerlig læring
• Vi bidrar til stadig utvikling og deler felles målsettinger

ENGASJERT
• Vi er nysgjerrige og aktivt deltakende gjennom å ta ansvar og utforske muligheter
• Vi viser initiativ og begeistring for innspill og mangfold
• Vi er samarbeidsvillige og fleksible, og deler vår kunnskap med hverandre og omgivelsene