Wolfgang Kogert (f. 1980) er en ekstremt allsidig organist. Kogert er organist ved det tradisjonsrike Hofburg-kapellet i Wien, hvor han ofte musiserer sammen med Hofmusikkappelle. Repertoaret hans strekker seg fra Robertsbridge Codex (1360) til den mest moderne samtidsmusikken. Et fremtredende kunstnerisk mål for ham er stadig å utvide orgelrepertoaret. Han har opptrådt ved en rekke internasjonale festivaler og jobbet sammen med mange orkestre, som Pittsburgh Symphony Orchestra og Sydney Symphony Orchestra, samt med dirigenter som Andrés Orozco-Estrada, Wayne Marshall, Vladimir Fedoseyev og Bruno Weil. Kogert uroppførte Okeanos i Wiens Musikverein i 2015 og i kveld får verket sin skandinaviske premiere med Stavanger Symfoniorkester.