Christensen er i dag distriktsredaktør for NRK Rogaland, en stilling han har hatt siden 2008. Han er oppvokst på Vereide i Nordfjord, og er utdannet innen radio- og TV-journalistikk ved University of Florida. Christensen har vært ansatt i NRK siden 1993, og jobbet ved distriktskontorene i Sogn og Fjordane og i Hordaland i til sammen åtte år, før han begynte i NRK Rogaland i 2001.

Stavanger Symfoniorkester skal i likhet med NRK levere på et konkret og tydelig samfunnsoppdrag. Jeg har som mål å bidra til realisering av SSOs strategi, og gjennom det gjøre orkesteret enda mer tilgjengelig og attraktivt for et så stort publikum som mulig. Kanskje spesielt for dem som ennå ikke har satt sin fot i det fantastiske konserthuset vi har her i Stavanger, sier Christensen.

Det er lett å la seg inspirere av orkesterets visjon om å berike, bevege og utfordre gjennom kraften av levende musikk.

Christensen har de siste årene jobbet aktivt for å samle medienæringen i stavangerregionen i en klynge, og har vært en pådriver for arbeidet med å realisere Mediebyen Stavanger. I regi av medieklyngen har han nylig gjennomført et kompetanseprogram i innovasjonsledelse ved NHH.

Styreleder i SSO, Tone Grindland, er svært tilfreds med ansettelsen.

– En direktør i SSO skal ha mange kvaliteter og egenskaper. Vi ønsket en person med strategisk og kommersiell teft, og som gjennom lederegenskaper evner å ta ut potensiale i en kompleks organisasjon. Ragnar har en profil vi mener vil passe godt for orkesteret, både internt i organisasjonen og som bindeledd til orkesterets mange samarbeidspartnere og samfunnet rundt, sier Grindland.

– I Ragnar har vi funnet en dyktig leder som kan drive den gode utviklingen i orkesteret videre.

Trond Nerdal er konstituert direktør til Christensen tiltrer stillingen. Det var seks søkere, fem menn og en kvinne, til åremålsstillingen på seks år da søknadsfristen gikk ut i desember. Styret har enstemmig ansatt Ragnar Christensen etter innstilling fra ansettelsesutvalget, som har bestått av styreleder Tone Grindland, nestleder Stein Slyngstad og ansattrepresentant i styret, Ebbe Sivertsen. Rekrutteringsfirmaet Hodejegerne AS har assistert i arbeidet.