Tarald Omland (16 år) er fra Sandnes og spiller med Stavanger Symfoniorkester sesongen 2022-23. Omland går i 2. klasse på Sandnes videregående skole og er vinner av Talentjakten, et samarbeidsprosjekt mellom SSO og Equinor Morgendagens helter. Omland har tatt fiolintimer på Sandnes kulturskole og spiller med Unge talenter Bjergsted (UtB), som er et regionalt fordypningsprogram for spesielt interesserte og talentfulle musikkelever mellom 12 og 19 år. Det siste året har han også spilt i Norsk Ungdomssymfoniorkester.