Torstein Aagaard-Nilsen (f. 1964) er utdannet ved Universitetet i Bergen og Bergen Musikkonservatorium, der han studerte trompetspill, musikkteori, komposisjon og pedagogikk. Han bor på Manger i Hordaland og livnærer seg som komponist, arrangør, dirigent og foreleser.

Aagaard-Nilsen skriver en direkte og impulsiv musikk. Noen ganger nærmest narrativ, noen ganger inspirert av visuelle aspekter, som naturopplevelser. En nærmest objektorientert tilnærming til harmoni og melodi, gir frihet i forhold til tonalitet og klangfarger. Hans kunstneriske aktivitet, brede produksjon og arbeidet med amatørmusikere, skolekorps, samt formidling og komponering av samtidsmusikk til barn og unge, kan bl.a. forklares ut fra hans eget utsagn: «Kunstnere spiller en viktig rolle i samfunnet i dag. Vi konkurrerer om oppmerksomhet fra stadig sterkere media. Kunsten klarer det kommersielle media ikke klarer: å krype under huden på folk, for å bli der som avtrykk av opplevelser. Det gjør det utrolig viktig å holde på.»