Det skjedde mye som endret retning for Stavanger Symfoniorkester i årene rundt 50-årsjubileet i 1988. Et engang lite, relativt ukjent provinsorkesteret i Europas utkant, spiller i dag i Europas  elitedivisjon. På de siste 30 år er  publikumstallet tredoblet,  antall  konserter likeså. Interessen for  orkesteret i utlandet har økt  formidabelt, topp-musikere fra hele verden søker på  stillinger, og de beste solister og dirigenter har nå hørt om orkesteret i  Stavanger og vil gjerne arbeide her.

Hva har skjedd? Hvordan er denne reisen blitt mulig? Spørsmålene har mange svar. Mange historier, mange  beslutninger og mange enkelt-personer har bidratt til denne  «symfoniske  revolusjonen». Musikernes eget ambisjonsnivå, viktige  kultur  politiske vedtak i Stortinget og lokalt, profesjonalisering av driften og endringer i kunstnerisk ledelse, styre og  administrasjon kan forklare mye. Stor kreativitet i programvalg og aktiviteter,  viktige sponsorbidrag og ikke minst en stadig økende bevissthet omkring orkesterets samfunnsansvar og kommunikasjon med  omverdenen er andre viktige bidrag til suksesshistorien. Og som et siste gedigent puff i utviklingen fikk orkesteret i 2012 et konserthus i verdensklasse som sin arbeidsplass.

Det er noen av disse historiene som fortelles i boken. Om et solid taktskifte.

Erik Landmark er utdannet journalist og har i tillegg  studier i musikk og pedagogikk fra Universitetet i Oslo. Han startet sin karriere i Stavanger Aftenblad og var fire år ved avisens Oslo-kontor fra 1976. Etter det jobbet han som konsulent og informasjonsmedarbeider, først i Rikskonsertene og deretter i Norsk kulturråd før han i 1988 kom tilbake til hjembyen til en nyopprettet stilling som driftssjef i Stavanger Symfoniorkester. Siden da har han – med unntak av et avbrekk som prosjektrådgiver i Stavanger2008 – hatt ulike roller i orkesterets administrasjon inntil han ble pensjonist høsten 2017.