Stavanger Symfoniorkester er et av Skandinavias mest fremgangsrike orkestre. SSO har de senere årene hatt en sterk kunstnerisk utvikling og fått et stadig større publikum, både nasjonalt og internasjonalt. Nytt konserthus i internasjonal toppklasse har gitt SSO ytterligere vekst. Orkesteret er en demokratisk organisasjon og i stor grad musikerstyrt gjennom komiteer og utvalg, der musikerne har en enestående mulighet til å påvirke både kunstneriske veivalg og egen arbeidshverdag. Christian Vasquez er orkesterets sjefdirigent. 

Prøvespill: 26 og 27. januar 2019 i Stavanger konserthus.
Søknadsfrist: 3. desember 2018.

1. runde 26.januar og 2. runde 27.januar.

Prøvespill kun for inviterte kandidater på bakgrunn av mottatt CV.

SSO har 3 harper til bruk under prøvespillet, alle Lyon & Healy, Grand Concert no. 11.

Vi bruker ikke skjerm under noen del av prøvespillet.

Obligatorisk program:
Händel: Harpekonsert 1. sats
Debussy: Danser
Hindemith: Sonate, 2. sats

Orkesterutdrag:
Tsjaikovskij: Blomstervalsen, kadens.
Stravinskij: Symfoni i tre satser, fuge
Ravel: Tzigane
Berlioz: Symphonie fantastique
Strauss: Don Juan
Irgens Jensen: Passacaglia,
Britten: Young Person’s guide
Bartok: Konsert for orkester
Ravel: Alborada del Gracioso
Mahler: Symfoni nr. 5, Adagietto
Kverndokk: Symfoniske danser

Klikk her for å søke stillingen. 

Du finner PDF av orkesterinnstudering på søknadssiden.

Lønn: NOK 651.923 pr. år (med 16 års ansiennitet).