Stavanger Symfoniorkester er et av Skandinavias mest fremgangsrike orkestre. SSO har de senere årene hatt en sterk kunstnerisk utvikling og fått et stadig større publikum, både nasjonalt og internasjonalt. Nytt konserthus i internasjonal toppklasse har gitt SSO ytterligere vekst. Orkesteret er en demokratisk organisasjon og i stor grad musikerstyrt gjennom komiteer og utvalg, der musikerne har en enestående mulighet til å påvirke både kunstneriske veivalg og egen arbeidshverdag.

Andris Poga er vår sjefdirigent fra 2021.

 

Program ved prøvespill: (med vår pianist)

Mozart: Hornkonsert nr. 4, 1. sats uten kadens
Strauss: Hornkonsert nr. 1, 1. sats uten kadens

Orkesterutdrag kunngjøres i løpet av november.

 

Prøvespill for inviterte kandidater 12 + 13.03.2020 i Stavanger konserthus

Søknadsfrist:   10.01.2020

 

Lønn er opp til NOK 672.784  pr. år (med 16 års ansiennitet).

 

For mer info og søknad se her!