Ledig stilling: Konsertmester II

Stavanger Symfoniorkester er et av Skandinavias mest fremgangsrike orkestre. SSO har de senere årene hatt en sterk kunstnerisk utvikling og fått et stadig større publikum, både nasjonalt og internasjonalt.

Nytt konserthus i internasjonal toppklasse har gitt SSO ytterligere vekst. Orkesteret er en demokratisk organisasjon og i stor grad musikerstyrt gjennom komiteer og utvalg, der musikerne har en enestående mulighet til å påvirke både kunstneriske veivalg og egen arbeidshverdag. Andris Poga er vår sjefdirigent fra 2021

Søknadsfrist:  1. november 2020

 

Program ved prøvespill (med vår pianist):

Mozart: Fiolinkonsert (valgfri), 1. og 2. sats med kadens og
1. sats med kadens av fiolinkonsert av Beethoven, Brahms, Sibelius eller Tsjaikovskij,

Orkesterutdrag:

Solo:
Strauss: Morgen
Strauss: Heldenleben (ikke konsertmester II)
Rhimskij-Korsakov: Sheherazade (ikke konsertmester II)
Sjostakovitsj: 5. Symfoni fra 2. sats
Brahms: 1. symfoni
Dvorak: 8. symfoni
Ravel: Ma mere l oye , siste sats
Tsjaikovskij: Svanesjøen, no. 4 Scene
Prokofiev: Romeo & Juliet, 3. akt Aubade

Tutti:
Strauss: Don Juan
Mozart: symfoni 39 4. sats
Sjostakovitsj: 5. symfoni fra 9 til 12
Mahler: 5. symfoni, 1. sats fra 4 til 6
Mahler: 9. symfoni, åpning siste sats
Mahler: 10. symfoni, takt 154 til 172

Noter til orkesteruttdrag finner du her.

 

Prøvespill for inviterte kandidater i Stavanger konserthus kunngjøres senere pga. korona situasjonen.

Søkere bes sende et videoopptak av 1. sats av en Mozartkonsert. 

Vi forholder oss til myndighetenes råd og pålegg vedrørende Korona og hvis nødvendig vil vi utsette prøvespillet.

 

For mer info og søknad:
Konsertmester II: muvac.com/stavanger-symphony-orchestra