Styreleder i SSO, Martin Gjelsvik, sto for overrekkelsen. Steenslandstipendet på kr. 50 000 har blitt delt ut siden 2008 og skal gå til en musiker i orkesteret som har utmerket seg spesielt i kollegiet. Stipendet gir en kjærkommen anledning til videre faglig utvikling.

Følgende ligger til grunn for tildelingen: høy kunstnerisk kvalitet, engasjement og aktiv innsats i arbeidet med å markere SSO utad som en viktig kulturaktør i regionen. I dette ligger også arbeid for barn og unge og publikumsgrupper som ligger i periferien av SSOs nedslagsfelt. Ansatte i SSO inviteres til å nominere kandidater. Juryen har bestått av vinnerne av stipendet de syv siste årene.

Juryens begrunnelse
Øyvind Grong har i en årrekke bidratt med fantastisk tubaspill i SSO, både i orkesteret og også som solist og kammermusiker. Han har et utrolig godt øre, enorm sjangerkunnskap, så godt som innebygd metronom og en fabelaktig formsans som stadig kommer orkestret til gode på vårt varierte repertoar og skiftende sceneoppsett. Øyvind kan også, med største selvfølgelighet, skifte mellom tuba og elbass på samme produksjon. Kvaliteten og allsidigheten hans som musiker gjør også at han er en av våre viktigste kort i produksjoner utenfor orkesterets vanlige seriekonserter.

I Øyvind har vi en bidragsyter langt utover det som er vanlig for en orkestermusiker og han har atskillig fartstid i verv og komiteer, bla Faglig råd. De senere årene har han utført den til tider krevende jobben som seksjonsleder for blåsere og slagverk på en imponerende måte. Han har integritet og en ydmyk innstilling til de utfordringer en seksjonsleder møter under påløpende prosesser. På toppen av det hele besitter han en lydteknisk kompetanse som SSO nyter godt av.

Vi gratulerer Øyvind Grong med Steenslandstipendet 2020!