Barocktrompeten Ensemble Berlin, grunnlagt i 1990 av Johann Plietzsch, spesialiserer seg på trompetmusikk fra 1500 til 1800. Ensemblets repertoar strekker seg fra den eldste tidligmusikken til domstolens trompetister, gjennom perioden med den blomstrende spillekunsten clarino i Europa fra slutten av 1700-tallet til midten av 1800-tallet, til de orkestrale trompetdelene i den klassiske perioden.

Ensemblet består av følgende medlemmer:
Linda Saglien Svensen
Åge Østrem
Frode Jakobsen
Reinhold Friedric
Ania Katynska
Johann Plietzsch
Ferdinand Hendrich
Ludger Starke
Bernhard Meier
Wolfgang Eger
Volkmar Jäger
Ole Kristian Andersen
Klaus Treu
Jan Grüter