«Talentjakten» er et samarbeidsprosjekt med Equinors talentutviklingsprogram, Morgendagens Helter, der talentfulle ungdommer velges ut etter prøvespill. De får mulighet til å spille på fire orkesterproduksjoner i løpet av konsertsesongen, under strukturert veiledning av musikere i orkesteret. På denne måten får de en realistisk opplevelse av arbeidet som profesjonell orkestermusiker.

Sesongens talenter i 2017/2018 er fire ungdommer derav to er fra Stavanger, en fra Lura og en fra Haugesund. Til sammen har 31 dyktige ungdommer spilt med SSO gjennom Talentjakten. Christine Oseland deltok som talent i sesongen 2012/2013 og ble høsten 2017 fast ansatt som bratsjist i orkesteret. Flere av de talentene som tidligere har deltatt, har fått faste jobber i profesjonelle orkestre eller benyttes som frilansmusikere.

Vil du bli vårt neste talent?

Dersom du er mellom 12 og 18 år har du en enestående sjanse til å prøve deg som orkestermusiker på profesjonelt nivå i Stavanger Symfoniorkester!

Etter prøvespill får utvalgte unge musikere delta på fire orkesterproduksjoner med SSO gjennom sesongen 2018-2019.

Du må spille et orkesterinstrument og vil få de samme oppgavene som musikerne i orkesteret. Talentjakten er et samarbeid mellom SSO og Statoils talentutviklingsprogram, Morgendagens helter.

SØKNAD
For å søke må du sende følgende informasjon på epost til prosjektleder Ingvild Rosenberg.

NAVN, FØDSELSDATO, ADRESSE, EPOSTADRESSE og TELEFON
I tillegg må du skrive hva slags instrument du spiller, hvem som er læreren din, hvor du får undervisning og hvor lenge du har spilt.

OBS: Vi trenger også navn på foresatte, samt kontaktinformasjon (telefon og epostadresse)

Dersom du er medlem av Rogaland Ungdomssymfoniorkester, Rogaland Ungdomskorps eller annen ensemble/korps er det fint om du nevner dette i eposten. Vi gleder oss til å motta din søknad.

FRIST
Frist for påmelding til prøvespill: Tirsdag 23. april 2018.

PRØVESPILL
Påfølgende prøvespill i Stavanger konserthus tirsdag 3. mai 2018 kl 15-20. En jury med musikere fra SSO vil velge ut talentene på grunnlag av prøvespill.

Spørsmål kan rettes til prosjektleder Ingvild Rosenberg på tlf. 416 35 667 eller epost ir@sso.no

Søknadsfrist 23. april 2018
Prøvespill 3. mai 2018 kl 15-20