Påmeldingsfrist: 15. mai
Prøvespill: 28. mai

Talentjakten startet i 2010 og har til hensikt å løfte frem og inspirere unge talent innenfor orkestermusikk. Prosjektet går over ett år og de unge musikerne får delta på konserter med Stavanger Symfoniorkester. Flere av de talentene som tidligere har deltatt, har fått faste jobber i profesjonelle orkestre eller benyttes som frilansmusikere.

Er du vårt neste talent?
Dersom du er mellom 13 og 17 år har du en enestående sjanse til å prøve deg som orkestermusiker på profesjonelt nivå! Etter prøvespill får utvalgte unge musikere delta på fire orkesterproduksjoner gjennom sesongen 2019-2020.

Se repertoar for prøvespill

Du må spille et orkesterinstrument og vil få de samme oppgavene som musikerne i orkesteret.

 

Påmeldingsskjema Talentjakten

Spørsmål kan rettes til prosjektleder Ingvild Rosenberg på tlf. 416 35 667 eller e-post: ir@sso.no