Bastien avsluttet masterstudiet i dirigering ved Norges musikkhøgskole i 2012 og har dirigert orkestre som Luftforsvarets musikkorps, Trondheim Symfoniorkester, KORK og Stavanger Symfoniorkester. Bastien har vært kunstnerisk leder og dirigent for Rogaland Ungdomssymfoniorkester siden 2015. Han er dessuten jevnlig gjestedirigent i Sandnes Symfoniorkester. I tillegg til sin dirigentkarriere har Bastien vært ansatt som alternerende solo slagverk i Stavanger Symfoniorkester siden 2009.