Komponist Bernd Richard Deutsch (f. 1977) sin virtuose, lekne musikk kjennetegnes ved «en tilsynelatende nesten uuttømmelig overflod av levende musikalske karakterer, situasjoner og gester» (Die Presse). Blant hans viktigste verk er subliminal for orkester, Murales for ensemble og orkester, Okeanos – konsert for orgel og orkester, Phaenomena – konsert for sheng og orkester, Trippelkonsert for trompet, trombone, og Lingua for 16 stemmer.  Bernd Richard Deutsch studerte komposisjon ved University of Music and Performing Arts i Wien, hvor han nå bor og jobber som komponist.