Der studerte han komposisjon med Bjørn Kruse, Lasse Thoresen, Olav-Anton Thommesen og Henrik Hellstenius.

I 2011 mottok han De unges Lindemanpris, og i 2012 fi kk han Edvard-prisen i klassen for samtidsmusikk. Samme år var han nominert til Spellemannprisen. I 2015 mottok han TONO’s komponistpris for
hans verker preSage og Violin concerto, utgitt av Peter Herresthal og SSO. I 2013-2014 var han Oslo-Filharmoniens profilkomponist, og hans verker blir stadig fremført på konserter og festivaler i både inn- og utland.