Øyvind Bjorå var fra 2014 til 2016 førstedirigent og kunstnerisk leder for et av ensemblene i Nordnorsk Opera og Symfoniorkester – for NOSO Sinfoniettaen i Bodø. Som dirigent for dette dynamiske orkesteret, ledet han alt fra samtidsproduksjoner med sinfoniettaen til operagalla og store ballett oppsetninger med symfoniorkesteret. I mai 2015 og oktober 2016 dirigerte Bjorå en meget vellykket oppsetning av operaen ”Mozart og Salieri” av Rimsky-Korsakov.

Etter avsluttet dirigentstudium med professor Ole Kristian Ruud på Norges Musikkhøgskole i 2011, har han hatt en stigende karriere som dirigent. Han har blant annet dirigert Oslo Filharmoniske Orkester, og symfoniorkestrene i Trondheim og Kristiansand.

I desember 2015 debuterte Bjorå som dirigent i Den Norske Opera&Ballett med tre forestillinger av Mozart Tryllefløyten. Høsten 2022 dirigerte han filmkonserten Tottori! Sommeren vi var alene hos Stavanger Symfoniorkester.