Stavanger Symfonikor ble stiftet i 1974 og er et amatørkor besående av 90 medlemmer. Koret medvirker på fremføringer av store orkesterverk som innbefatter kor i samarbeid med Stavanger Symfoniorkester, og har også egne a capella-konserter. Kateryna Ustyantseva har vært korets dirigent siden 2009, og SSOs pianist, Ida Mo Schanche, er fast repetitør. Denne sesongen medvirker Stavanger Symfonikor med SSO i Juleoratoriet og Julekonsertene i desember 2022, og i tre konserter våren 2023.