Stavanger Symfonikor ble stiftet i 1974 og er et amatørkor besående av 90 medlemmer. Koret medvirker på fremføringer av store orkesterverk som innbefatter kor i samarbeid med Stavanger Symfoniorkester, og har også egne a capella-konserter. Kateryna Ustyantseva har vært korets dirigent siden 2009, og SSOs pianist, Ida Mo Schanche, er fast repetitør. Denne sesongen medvirker Stavanger Symfonikor med SSO i Händels Messias og Julekonsertene med Lise Davidsen i desember 2023, og i Johannespasjonen våren 2024.