Det skal avholdes prøvespill for godkjenning av lokale vikarer i SSO. Prøvespillet gjelder kun for musikere bosatt i Stavangerområdet.

Pauker og slagverk:              25.09 fra kl 14:00
Strykere:                                 14.10 fra kl 10:00
Treblåsere:                             15.10 fra kl 12:00
Messingblåsere.                    15.10 fra kl 14:00

Søknadsfrist for alle:     10.09, 2019

 

Obligatorisk prøvespillprogram for vikarprøvespill i SSO:

Fløyte/piccolo:     Mozart fløytekonsert i G-dur, 1. sats frem til reprisen, 2. sats på piccolo

Obo:                       Mozart obokonsert 1. sats eksposisjon, + første del av 2. sats

Klarinett:              Mozart klarinettkonsert A-dur: 1 sats til reprisen

Fagott:                  Mozart fagottkonsert, 1. sats

Horn:                    Mozart hornkonsert nr. 2 eller 4: 1. sats

Trompet:               Haydn trompetkonsert 1. sats uten kadens

Tenortrombone:  David Concertino, 1. sats

Basstrombone:    Lebedev konsert, 1. sats

Tuba:                     Vaughan Williams tubakonsert, 1. sats

Fiolin:                    Mozart fiolinkonsert 1. sats med kadens.

Bratsj:                   Hoffmeister eller Stamitz konsert 1. sats uten kadens

Cello:                    Haydn D-dur eller C-dur konsert, 1. sats uten kadens.

Kontrabass:          Vanhal eller Dittersdorf konsert i E-dur: 1. sats med kadens.

Slagverk:              noter sendes ut til søkere.

 

Søknad og eventuelle spørsmål sendes til bp@sso.no, Bjørn Pettersen, tel 9019 4537
Legg ved en kort CV samt ditt telefonnummer.

Orkesterutdrag sendes til søkere etter hvert som vi mottar søknad.
Alle prøvespill er i Stavanger konserthus. Hver søker blir tildelt tid.