Strykere og treblåsere: tirsdag 17/10 fra kl 10:00
Messingblåsere: onsdag 18/10 fra kl 10:00
Pauker og slagverk: torsdag 5/10 fra kl 13:00
Søknadsfrist for alle: mandag 25/9

Obligatorisk prøvespillprogram for vikarprøvespill i SSO:
Fløyte/piccolo: Mozart fløytekonsert i G-dur, 1. sats frem til reprisen, 2. sats på piccolo
Klarinett: Mozart klarinettkonsert A-dur: 1 sats til reprisen
Fagott: Mozart fagottkonsert, 1. sats
Horn: Mozart hornkonsert nr. 2 eller 4: 1. sats
Trompet: Haydn trompetkonsert 1. sats uten kadens
Tenortrombone: David Concertino, 1. sats
Basstrombone: Lebedev konsert, 1. sats
Tuba: Vaughan Williams tubakonsert, 1. sats
Fiolin: Mozart fiolinkonsert 1. sats med kadens.
Bratsj: Hoffmeister eller Stamitz konsert 1. sats uten kadens
Cello: Haydn D-dur eller C-dur konsert, 1. sats uten kadens.
Kontrabass: Vanhal eller Dittersdorf konsert i E-dur: 1. sats med kadens.
Slagverk: noter sendes ut til søkere.

Orkesterutdrag sendes til søkere etter hvert som vi mottar søknad.
Søknad  og evt. spørsmål sendes til bp@sso.no, Bjørn Pettersen, tel 9019 4537
Alle prøvespill er i div. grupperom i Stavanger konserthus. Hver søker blir tildelt tid.