Tamestit var solist med Stavanger Symfoniorkester i januar 2015 og gjorde et sterkt inntrykk på både musikere og publikum med sin fremførelse. Repertoaret hans spenner bredt, fra barokken til bestillingsverk av nåtidens komponister. Dette er en repertoarprofil som passer oss godt, og vi gleder oss til å fremføre musikk fra flere tidsepoker med ham. Gjennom Artist in residence-programmet får Tamestit vist seg frem i ulike roller og kan utvikle seg i et annet miljø enn sitt vante.

Sammensetningen av programmet viser også frem instrumentet fra flere sider, ikke bare musikeren. Det er sjelden bratsj blir benyttet som soloinstrument, men her vil instrumentets mangfold bli bredt presentert. For orkesteret gir det flott inspirasjon å få jobbe på nært hold over tid med en så dyktig musiker som Tamestit.

Det er planlagt tre ulike konserter i abonnementsseriene i tillegg til en solo recital med Tamestit som anbefales på det varmeste.

Vi starter i oktober med et bestillingsverk som fikk sin urfremføring i 2015, skrevet av den tyske komponisten Jörg Widmann. Verket er spesielt skrevet for Tamestit, og presser grensene for sjangeren solokonsert til det ytterste med sin bruk av instrumentet og av utøveren selv. I januar retter vi fokuset tilbake i tid til Mozart, Telemann og Brahms, der Tamestit opptrer som leder for orkesteret i tillegg til å være solist. Programmet fokuserer samtidig på strykerne i orkesteret. Sesongen avsluttes i april med den flotte bratsjkonserten av William Walton, dirigert av Andris Poga som gjør stor internasjonal suksess.

Konserter med Antoine Tamestit sesongen 2017-2018:

  • Hovedserien 26. oktober 2017
  • Solokonsert 28. oktober 2017
  • Regionskonsert Tysvær 1. februar 2018
  • Klassikerserien 2. februar 2018
  • Hovedserien 26. april 2018