De andre orkestrene er Copenhagen Phil, Ensemble Storstrøm, Helsingborg Symfoniorkester, Helsinki Philharmonic, Kristiansand Symfoniorkester, Sinfóníuhljómsveit Íslands, Norrköpings Symfoniorkester og Tapiola Sinfonietta.

Nordic Green Orchestra Guide er et kompetanseutviklende program med mål om økt søkelys på bærekraft i orkesterbransjen. Gjennom deltakelse i programmet skal vi planlegge for hvordan SSO kan bidra til en grønnere framtid. Vi skal sette oss konkrete mål, noen litt enkle og noen mer ambisiøse, som vi kan samle oss om.

Som en del av kartleggingsarbeidet i denne prosessen, har vi spurt vårt kjernepublikum hvor viktig grønn bærekraft er for dem. Svarene vi har fått er viktige i det videre arbeidet.

  • 69% oppgir at bærekraft er veldig viktig
  • 45% synes det er greit at trykket konsertprogram erstattes med digitalt
  • 44% foretrekker digitale konsertbilletter.
  • 65% kjører med egen bil til SSO-konserter
  • 35% sykler, går eller reiser kollektivt
  • 43% er interessert i økt kollektivbruk

På bakgrunn av dette har vi blant annet opprettet dialog med Kolumbus for å se hvilke tiltak vi kan iverksette sammen.

Gjennom arbeidet med bærekraftstrategi i SSO, vil vi igangsette tiltak som berører internt og eksternt. Vi vil blant annet redusere trykksaker, slutte med abonnementskort, oppfordre til samkjøring og kollektivtransport, vurdere hvorvidt vi skal fortsette med blomster til solister og dirigenter, jobbe for å redusere matsvinn i kantinen, utarbeide grønn rider i forbindelse med turnéplanlegging, og benytte grønne transportalternativer i forbindelse med personalreiser.

SSO har ansvar for å bidra til å redusere vårt klimaavtrykk gjennom økt bevissthet og en rekke små og store konkrete tiltak. Fordi vi bryr oss og vil bringe musikken videre til kommende generasjoner i en verden i god stand.