Sted

I hele Rogaland

Gjennom to år ble musikken i stor grad formidlet digitalt i tomme konsertsaler eller for et lite publikum. Tonene lindret, inspirerte og forente da vi var avskåret fra å være sammen. Nå er konsertsalen fullsatt igjen og vi fryder oss over alle levende publikumsmøter.

I disse to maidagene tar våre 85 musikere med seg instrumentene ut av konsertsalen til der folk ferdes. I byen, på kafeer, arbeidsplasser, skoler, barnehager og sykehjem. For å bringe oss mennesker litt nærmere hverandre gjennom musikk.

PROGRAM TIRSDAG 24. MAI
09:30 Johannes læringssenter
09:30 Vestre Åmøy barnehage
09:30 Hillevåg barnehage
10:00 Randaberg kommunehus
10:30 Skorpefjell barnehage
10:30 Rovik bo- og aktivitetssenter
10:30 Bergåstjern sykehjem
10:40 Ramsvigtunet sykehjem
11:00 Link Arkitektur
11:00 Equinor
11:00 Johannes læringssenter
11:30 Randaberg bibliotek
11:30 Rosendal sykehjem
11:30 Stokka sykehjem
12:00 Sandnes helsesenter
12:30 St. Johannes sykehjem
12:30 Tasta sykehjem
12:30 Stavanger Universitetssykehus
13:00 Vågedalen sykehjem
13:00 Attende AS
ONSDAG 25. MAI
09:30 Stokkadalen barnehage
10:00 NorSea
10:00 Den internasjonale skolen
10:00 Wintershall DEA
10:00 Lervig sykehjem
10:00 Sande barnehage
10:30 Slåtthaug sykehjem
10:30 Rundeskogen bo- og aktivitetssenter
11:00 Lyse
11:00 Stokka og Stokkatunet barnehage
11:00 Myrå barnehage
11:30 Sunde sykehjem
11:30 Trones eldresenter
11:30 Alders Hvile
11:40 Vardheim dagsenter
12:00 Hillevåg arbeidsgård
12:00 OMV
12:30 Haugåstunet sykehjem
13:00 Austrått bo- og aktivitetssenter
13:00 Auglend barnehage
13:00 Tananger bo- og hjemmetjenester
13:00 Viste barnehage
19:30 Bokhuset
Vi spiller konserter flere andre steder, men de er foreløpig en overraskelse og holdes derfor hemmelig. Kanskje de dukker opp et sted der nettopp DU ferdes?!

“Der folk ferdes” startet i 2010 på SSOs initiativ. Nå er det etablert som en årlig begivenhet. Minikonsertene er gratis og har en varighet på 20-30 minutter.