Styreleder i SSO, Tone Grindland, stod for overrekkelsen. Stipendet har blitt delt ut siden 2008 og går til en musiker i orkesteret som har utmerket seg spesielt i orkesterkollegiet. I år har stipendet økt fra 50 000 til 75 000 kroner og gir mottakeren anledning til videre faglig utvikling.

Følgende ligger til grunn for tildelingen: høy kunstnerisk kvalitet, engasjement og aktiv innsats i arbeidet med å markere SSO utad som en viktig kulturaktør i regionen. I dette ligger også arbeid for barn og unge og publikumsgrupper som ligger i periferien av SSOs nedslagsfelt. Ansatte i SSO inviteres til å nominere kandidater. Juryen har bestått av vinnerne av stipendet de syv siste årene.

Vinner av årets Steenslandstipend er Bjørn Fredrik Nilssen. Bjørn Fredrik Nilssen har 22 års fartstid som kontrabassist for Stavanger Symfoniorkester, jobber som bass-lærer på Stavanger kulturskole, og er musiker i Stavanger Barokk. Han er utdannet ved Konservatoriet i Tromsø, Norges Musikkhøgskole og Guildhall School of Music & Drama. Bjørn er opprinnelig fra Bodø, tobarnspappa, iherdig hobbysnekker og gift med Elin, som ifølge ham selv er veldig tålmodig.

Juryens begrunnelse

Bjørn er hva man kan kalle en drømmekollega. Han besitter nordlendingens gode humør og vennlige vesen og har alltid en morsom kommentar på lur som kan løse opp stemningen på podiet når det trengs. Bjørn er en begavet handyman og til stor hjelp når instrumentene ikke oppfører seg som de skal. Han sier aldri nei til å være med å løse et problem.

Bjørn tar oppgaven som bassist i orkesteret på største alvor. Han har en smittende musikkglede og fin innstilling til å være med å danne orkesterets fundament i bassrekka. Han er også barokkbassist i Stavanger barokk.

I løpet av få år har Bjørn bygget opp et stort bassmiljø på Stavanger kulturskole. Han har rekruttert flere elever på Åpen dag med SSO og resultatene begynner allerede å gjøre seg gjeldende. Han har levert elever til Morgendagens helter, Ung Filharmoni, Norsk Ungdomssymfoniorkester, Ungdomssymfonikerne, Barrat Dues talentutvikling og Musikkhøgskolen i Nürnberg.