Legg ved referanser og CV til søknad om prøvespill.

Program for prøvespill:
W.A. Mozart:  Obokonsert i C dur KV 314
Første og andre sats uten kadens

R. Strauss:  Konsert for obo og lite orkester
Første sats fra begynnelsen til 5 takter etter nummer 11.

Orkesterutdrag finner du når du trykker SØK STILLINGEN HER.
Lønn er opp til NOK 634 997pr. år (med 16 års ansiennitet).

SØK STILLINGEN HER. (Frist utgått)