Solo kontrafagott

7SVTB38w-scaled

SSO har ledig stilling som solo kontrafagott med plikt til tutti fagott.

Stavanger Symfoniorkester er et av Skandinavias mest fremgangsrike orkestre. SSO har de senere årene hatt en sterk kunstnerisk utvikling og fått et stadig større publikum, både nasjonalt og internasjonalt. Nytt konserthus i internasjonal toppklasse har gitt SSO ytterligere vekst. Orkesteret er en demokratisk organisasjon og i stor grad musikerstyrt gjennom komiteer og utvalg, der musikerne har en enestående mulighet til å påvirke både kunstneriske veivalg og egen arbeidshverdag.

Andris Poga er vår sjefdirigent fra 2021.

Søknadsfrist: 15. mars 2021
Type stilling: Fast
Lønn: kr 573.627 – 648.604 pr. år (avhengig av ansiennitet)

For mer info og søknad:
muvac.com/stavanger-symphony-orchestra

Prøvespill for inviterte kandidater i Stavanger konserthus kunngjøres senere pga. korona situasjonen. Som alternativ bes søkere om å sende et videoopptak.

Vi forholder oss til myndighetenes råd og pålegg vedrørende Korona og hvis nødvendig vil vi utsette prøvespillet.