Steenslandstipendet fra Inge Steenslands stiftelse deles ut ved Stavanger Symfoniorkesters årlige nyttårskonserter. Stipendet er på 75 000 kroner og tildeles en orkestermusiker som har utmerket seg spesielt.

Vinner av årets stipend er Stacey Dixon, oboist i SSO siden 2008. Stipendet blir delt ut på nyttårskonserten i Stavanger konserthus fredag 5. januar 2025 av styreleder i SSO, Tone Grindland. 

Om Steenslandstipendet

Følgende ligger til grunn for tildelingen: høy kunstnerisk kvalitet, engasjement og aktiv innsats i arbeidet med å markere SSO som en viktig kulturaktør i regionen. I dette ligger også arbeid for barn og unge og publikumsgrupper som ligger i periferien av orkesterets nedslagsfelt. Ansatte i SSO inviteres til å nominere kandidater. Juryen har bestått av vinnerne av stipendet de syv siste årene.

Juryens begrunnelse

Newzealandske Stacey Dixon har gledet publikum med sitt fremragende spill på obo og engelsk horn i SSO siden 2008, og er en lidenskapelig musiker med stor kjærlighet til Sibelius. Hun har ikke bare utmerket seg som en dyktig musiker på scenen, men er også aktiv i råd og utvalg i Stavanger Symfoniorkester, inkludert Programrådet og Barn og unge-rådet. Det har resultert i utforming av program til kunstnerisk imponerende konserter, og til skole- og familiekonserter av høy kvalitet.

Stacey har betydelig innvirkning på musikkundervisning og utøvelse i regionen. Engasjementet hennes betyr mye for kulturskoleelever og regionens talentprogram, og bidrar til rekruttering av nye utøvere til dobbelt rørbladinstrumenter. Stacey underviser unge oboister ved Sandnes kulturskole, og har også bidratt til talentutvikling gjennom nasjonale sommerkurs, blant annet ved Valdres Sommersymfoni. Som forkjemper for utrydningstruede instrumenter, var Stacey en av pådriverne da Norsk Dobbeltrørlag ble startet i 2018.

Stacey er en varm og inkluderende kollega som bidrar til et positivt fellesskap i Stavanger Symfoniorkester.