Styret i SSO

Styret i Stavanger Symfoniorkester per mars 2021 består av:

 • Tone Grindland (styreleder)
 • Trond Nerdal
 • Stein Slyngstad
 • Stein Bjelland
 • Silje Christine Hellesen
 • Karin Venaas (ansattrepresentant)
 • Andrea Wensberg (ansattrepresentant)
 • Hilde Fahret Born (kommunens representant)
 • Bjørg Tysdal Moe (fylkeskommunens representant)

Vara:

 • Martha Lyse
 • Andreas Wulff
 • Hayley Anita Henriksen (fylkeskommunens representant)