Styret i SSO

Stavanger Symfoniorkesters styre består av:

Styret i Stavanger Symfoniorkester per september 2020:

 • Martin Gjelsvik (styreleder)
 • Tone Grindland (nestleder)
 • Stein Slyngstad
 • Stein Bjelland
 • Silje Christine Hellesen
 • Karin Venaas (ansattrepresentant)
 • Andrea Wensberg (ansattrepresentant)
 • Inger Louise Grude (kommunens representant)
 • Bjørg Tysdal Moe (fylkeskommunens representant)

Vara:

 • Martha Lyse
 • Trond Nerdal
 • Ole Kallelid (kommunens representant)
 • Hayley Anita Henriksen (fylkeskommunens representant)