Styret i SSO

Stavanger Symfoniorkesters styre består av:

Styret i Stavanger Symfoniorkester per juni 2018:

 • Martin Gjelsvik (styreleder)
 • Gro Kielland (nestleder)
 • Stein Slyngstad
 • Stein Bjelland
 • Silje Christine Hellesen
 • Karin Venaas (ansattrepresentant)
 • Andrea Wensberg (ansattrepresentant)
 • Kristen Høyer Mathiassen (kommunens representant)
 • Gunn-Marit Lygre (fylkeskommunens representant)

Vara:

 • Martha Lyse
 • Ole Hetland
 • Marianne Chesak (fylkeskommunen)
 • Cille Ihle (kommunen)
 • Anders Frost (for Andrea Wensberg)
 • Hans Bjørkroth (for Karin Venaas)