Stavanger Symfoniorkester fordømmer Russlands invasjon av Ukraina og holder det russiske lederskapet ansvarlig for bruddet på grunnleggende folkerett og de menneskelige lidelser som deres handlinger forårsaker.

Kunst- og kulturinstitusjoner i Norge er internasjonale virksomheter med ansatte fra mange nasjoner. Som arbeidsgiver skal vi ivareta alle våre medarbeidere og bidra til et godt og trygt arbeidsmiljø for alle.

SSO jobber etter følgende prinsipper:

  1. Et fritt kunst- og kulturliv er sammen med fri presse og frie valg grunnstener i demokratiet.
  2. Ved bruk av boikott (kansellering, utestengelse) skal vi alltid vurdere om boikotten rammer Russlands regime, dvs. de som er ansvarlige for brudd på folkeretten og som står bak invasjonen av en fri og uavhengig nasjon.
  3. Alt samarbeid, både av kunstnerisk og finansiell karakter, med statsfinansierte russiske kunst- og kulturinstitusjoner fryses eller avvikles. Vi ønsker ikke å gi det russiske regimet anledning til å bruke kunst og kultur til å legitimere deres ulovlige handlinger.
  4. Vi tar ikke til orde for boikott av enkeltkunstnere som livnærer seg av sitt kunstneriske virke uavhengig av den russiske stat, så lenge utøveren ikke aktivt representerer Russland eller russiske interesser.
  5. Kunst- og kulturfeltet forvalter en stor kanon av historiske verker skapt i eller rundt Russland, være seg musikk, scenekunst, litteratur, billedkunst etc. Vi anbefaler ikke boikott av denne kulturarven, på samme måte som vi heller ikke boikotter andre historiske verk skapt av kunstnere som har levd i andre land i en annen tid. Vi anbefaler likevel at nåtidens situasjon i Russland og Ukraina bør adresseres i kommunikasjon med publikum.
  6. Vi uttrykker vår støtte til de russiske kunstnere og ledere av kulturinstitusjoner som våger å vise sin avsky og tar avstand til Putin-regimets overgrep på Ukraina.