Andsnes har dessuten vært med og plukket ut flygelet som skal innvies i Stord Kulturhus på lørdag. Med urfremføring av Knut Vaages orkesterverk og dirigent Eivind Gullberg Jensen, blir dette en festkonsert med 3 x norsk på podiet; solist, komponist og dirigent!

I anledning innvielsen av nytt flygel i Stord Kulturhus, er det bestilt et orkesterverk av Knut Vaage med støtte fra Norsk Kulturråd, som får sin urfremføring av Stavanger Symfoniorkester i kveld, torsdag 5. april kl 19.30 i Stavanger konserthus. Verket blir for øvrig fremført av Stavanger Symfoniorkester både 5. og 6. april kl. 19.30 i Stavanger konserthus og 7. april kl. 18.00 i Stord Kulturhus, i Knut Vaages og Eivind Gullberg Jensens egen barndomsregion.

«Orkesterdialogar» har blitt til i tett samarbeid mellom dirigenten Eivind Gullberg Jensen og Vaage – og utviklet seg gjennom de mange møtene dem imellom. Om verket sier Vaage at dialog i et bredere perspektiv er et overordnet tema i hans arbeid for tiden. Han ønsker å oppsøke ulike former for forpliktende samarbeid der aktørenes egenart står sentralt. Dialogen nedfeller seg både gjennom utformingen av det musikalske materialet, og gjennom å lytte til dirigenten sine betraktninger.