Alternativt repertoar med tilsvarende vanskelighetsgrad kan også vurderes. 
SSO stiller med pianist. Les mer om Talentjakten her. 

Fløyte / piccolo:
W.A. Mozart: 1. sats fra en av fløytekonsertene
C. Debussy: Syrinx
A. Vivaldi: Piccolokonsert i C-dur, 1. & 2. sats

Obo:
R. Schumann: Romance nr. 1
G.F. Händel: Konsert i g-moll, 1. & 2. sats

Klarinett:
enten N.W. Gade eller Schumann: Fantasistykke eller et selvvalgt stykke

Fagott:
A.Vivaldi: To satser fra en av konsertene, et selvvalgt stykke

Horn:
W.A. Mozart: 1. & 2. sats fra en av hornkonsertene
enten C. Saint-SŠens: Romance eller Richard Strauss: Hornkonsert nr. 1, 1. sats

Trompet:
enten Haydn eller Hummel: 1. sats fra Trompetkonsert, et selvvalgt stykke

Trombone:
Bordogni: en valgfri etyde (utg. Roschut) enten A. Guilmant: Morceau Symphonique eller Hasse: Suite – alle satser

Bass-trombone:
Bordogni: en valgfri etyde (utgitt av Ostander) enten G. Tibor: Introductione og Tema (fra Introductione, tema og variasjoner)
eller A. Wilder: Sonate, 4. sats eller Hindemith: Drei leichte Stÿcke (originalt for cello)

Tuba:
M. Bordogni: Etyde nr. 1 eller 7 – fra «43 Bel Canto Studies», et selvvalgt stykke

Slagverk:
Slagverkerne skal prøvespille på to ulike instrumenter: Skarptromme/melodisk, skarpstromme/pauker eller melodisk/pauker

Skarptromme:
M. Goldenberg: En etyde fra «Modern School for Snare Drum»

Melodisk:
M. Goldenberg: En etyde fra «Modern School»

Pauker:
Vic Firth: Etyde nr. 2 fra «The Solo Timpanist»

Fiolin:
W.A. Mozart 1. sats fra fiolinkonsert nr. 3, 4 eller 5
Et langsomt stykke fra romantikken eller nyere tid

Bratsj:
Telemann: Bratsjkonsert – 1. sats
J. Chr. Bach: Bratsjkonsert – 1. sats fram til piu calmo (tall 7)

Cello:
J.S. Bach: Courante fra 1. suite i G-dur

Bass:
Saint-Sa‘ns: «Elefanten» fra Dyrenes karneval
Franz Simandl: En etyde