Elisabet Skaar Sijpkens har vært ansatt som solobratsjist i Stavanger Symfoniorkester siden 1996. Hun er uteksaminert med beste karakter fra Norges Musikkhøgskole og fra Hochschule der Kunste i Berlin. Hun har vært engasjert som solobratsjist og turnert med Oslo Filharmoniske Orkester og med Det Norske Kammerorkester, og hatt engasjementer som solobratsjist i flere andre norske og utenlandske orkestre. Hun er også en aktiv kammermusiker og engasjert lærer. 

Inge Steensland-stipend på kr. 50 000 har blitt delt ut siden 2008 og går til en musiker i orkesteret som har utmerket seg spesielt i orkesterkollegiet. Stipendet gir vinneren en kjærkommen anledning til videre faglig utvikling.

Følgende ligger til grunn for tildelingen: høy kunstnerisk kvalitet, engasjement og aktiv innsats i arbeidet med å markere SSO utad som en viktig kulturaktør i regionen. I dette ligger også arbeid for barn og unge og publikumsgrupper som ligger i periferien av SSOs nedslagsfelt. Ansatte i SSO inviteres til å nominere kandidater. Juryen har bestått av vinnerne av stipendet de syv siste årene. 

Juryens begrunnelse
Elisabet Skaar Sijpkens er en foregangsperson, både som solobratsjist og som leder for bratsjgruppen i SSO gjennom 25 år. Hun er en raffinert bratsjist og holder et høyt musikalsk nivå og med stor formidlingsevne. Elisabet har gjort en uvurderlig innsats i flere komiteer, råd og utvalg, og vært en avholdt og dedikert lærer for noen av Rogalands dyktige bratsjtalenter. Elisabet representerer Stavanger Symfoniorkester på en forbilledlig måte gjennom sin medvirkning på bl.a. Stavanger Kammermusikkfestival, Risørfestivalen og Vinterfestspillene i Røros. Med sin genuint milde og varme personlighet, sterke kunstneriske integritet og gode humoristisk sans, har Elisabet bidratt til å styrke orkesterkollegiet i en årrekke. Stavanger Symfoniorkester er heldige som har musikere som Elisabet Skaar Sijpkens!

Vi gratulerer Elisabet med Steenslandstipendet 2021!

Se hvordan det gikk når vi overrasket Elisabet: