Stavanger Symfoniorkester og Andris Poga signerte en treårig avtale fra sesongen 2021-22. Forlengelsen på to år inkluderer sesongen 2025-26 og understreker en gjensidig tillit mellom orkesteret og Poga. Hans kunstneriske visjon og dynamiske tilnærming har vært en inspirasjon for både musikerne og Stavanger-publikummet. Gjennom sin tid som sjefdirigent har Poga demonstrert enestående lederskap og evnen til å fremheve og realisere orkesterets kunstneriske og kreative potensiale.

Om forlengelsen uttaler Andris Poga: – Det er en stor ære å fortsette mitt samarbeid med Stavanger Symfoniorkester. Jeg er takknemlig, og ser frem til å fortsette å utvikle og forsterke vårt kunstneriske samarbeid. Sammen skal vi fortsette å skape store opplevelser gjennom musikken.

Med et sterkt engasjement for kunstnerisk kvalitet og en dedikasjon til å formidle musikkens kraft til et bredt publikum, vil Stavanger Symfoniorkester fortsette å være en viktig kulturinstitusjon og en kilde til inspirasjon regionalt, nasjonalt og internasjonalt.